stavarna.com :: Metodik prevence (08.12.2021 - 05:18)

Metodik prevence

Mgr. František Polgár

  • konzultační hodiny : pondělí 5. vyučovací hodina
  • kabinet tělesné výchovy v přízemí
  • tel. 387 001 418
  • e-mail polgar@stavarna.eu