stavarna.com :: Výchovná poradkyně (08.12.2021 - 03:38)

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Mužíková

  • kabinet jazyků ve 4. NP
  • konzultační hodiny v kabinetu ve 3. NP

pondělí  4. vyučovací hodina
středa 6. a 7. vyučovací hodina

                    po domluvě kdykoliv