stavarna.com :: Pro pracovníky (28.09.2022 - 12:01)

Pro pracovníky

 

Hlavním komunikačním kanálem školy je MS Teams.

Teams, Forms, OneDrive

Pokud má ještě někdo i nyní problémy s prací v rámci MS Teams, ať se obrátí na kolegy s žádostí o pomoc. Každý jistě rád pomůže.

Jsou vytvořeny týmy pro každou třídu, ve kterých jsou učitelé a žáci příslušné třídy. Pokud učitel nebude chtít sledovat komunikaci v týmu třídy, může se z týmu odhlásit.

V rámci týmu třídy by si měl každý vytvořit kanál pro svůj předmět. Nepište komunikaci předmětu do obecného kanálu, bude to nepřehledné.

Pro specializace, ve kterých jsou žáci z více tříd, jsou vytvořeny týmy, kanály si vytvořte podle předmětů v příslušném týmu.

Prosím Vás - buďte opatrní a hlavně nemažte žádný tým. S týmem se smažou všechny kanály, konverzace, uložené soubory, ... prostě všechno. Tak dávejte pozor a buďte zodpovědní.

Instalace MS Office 365

Každý pracovník naší školy (s platným uživatelským účtem) má právo si naistalovat (až na 5 zařízení) produkty z balíku MS Office 365. Postup instalace je popsán zde

BIM

Doporučuji všem učitelům odborných předmětů (jak stavebnictví, tak geodézie) seznámit se s prezentacemi, které jsou uložené na disku K:/BIM nebo tady:

Prezentace jsou z workshopu, který se konal 18. 9. 2018 na MPO, proto jsou některé úvodní slidy k rychlému přehlédnutí (ale ne všechny).

BIM není sw !!! BIM je jiný způsob práce všech lidí kolem staveb Laughing

BIM se bude týkat všech (každého jinak) - takže je vhodné, aby se seznámili i učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, aby byli "v obraze".

BIM bude zahrnuto do aktualizací RVP (obou našich RVP), které asi vstoupí v platnost od 1. 9. 2019 a dotkne se více předmětů.

Nařízení GDPR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. "GDPR".

V souvislosti s tímto bylo a ještě bude nutné upravit některé postupy při práci s osobními údaji žáků, zákonných zástupců a také pracovníků školy. Prvním výraznějším viditelným krokem, který se týká všech pracovníků školy, bylo vydání Směrnice č. 1/2018.

Ukládám všem pracovníkům školy úkol seznámit se se Směrnicí č. 1/2018 (je uveřejněna na úřední desce školy na našem webu) a seznámení podepsat na sekretariátu školy u pí Pernikářové.