stavarna.com :: Přijímací řízení (23.05.2022 - 23:17)

Přijímací řízení

II. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil dne 18. května 2022 II. kolo přijímacího řízení rozhodnutím č. 5/2022.

Volná místa:

  • 4 místa na denním studiu oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  • 15 míst na dálkovém studiu 36-47-M/01 Stavebnictví (zkrácené tříleté)
  • 10 míst na dálkovém studiu 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (zkrácené dvouleté)
  • 25 míst na dálkovém studiu 36-47-M/01 Stavebnictví (pětileté)

Přihlášky se podávají do 30. května 2022 do 15 hodin na sekretariát školy.

 

Seznam přijatých uchazečů dne 18. května 2022

obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

522 10622 17322 4522 -

bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 45

Seznam přijatých uchazečů dne 16. května 2022

obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

2322 17022 8522 10022 10722
12922 - - - -

bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 49

Seznam přijatých uchazečů dne 13. května 2022

obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

18022 18222 14922 8322 8122
19622 - - - -

bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 53

Seznam přijatých uchazečů dne 10. května 2022

obor 36-47-M/01 Stavebnictví:

18922 4922 8922 19222 3922
11022 14122 12222 13722 17822
9422 10122 - - -

bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 58

Seznam přijatých uchazečů dne 3. května 2022

obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí:

9522 14822 4622 18722 9322

bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 42

 

Seznam přijatých uchazečů

Ke dni 28. dubna 2022 byli přijati na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení tito uchazeči:

seznam přijatých uchazečů na obor 36-47-M/01 Stavebnictví

bodové hodnocení prvního přijatého uchazeče: 138

bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 67

seznam přijatých uchazečů na obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

bodové hodnocení prvního přijatého uchazeče: 116

bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 64

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny 28. dubna 2022 v 10.25 hod. Od této doby běží lhůta 10 pracovních dnů (tj. do 12. května 2022) pro podání zápisových lístků. Pokud přijatý uchazeč v této lhůtě nepředá škole zápisový lístek, má se za to, že nemá v úmyslu stát se žákem naší školy.

Vzhledem k tomu, že každý uchazeč mohl podat minimálně dvě přihlášky, ze seznamu přijatých uchazečů se možná některý rozhodne pro jinou školu a tím uvolní místo čekajícím uchazečům, kteří mají méně bodů. Pokud někdo z přijatých uchazečů už ví, že zvolí jinou školu, na kterou je přijatý, žádáme o sdělení této informace (mailem, telefonicky) - zkrátíte tím napjaté čekání uchazečům "pod čarou". Děkujeme.

Seznam zatím nepřijatých uchazečů (uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení, ale zatím není volná kapacita):

obor Stavebnictví

obor Geodézie a katastr nemovitostí

 

Seznam nepřijatých uchazečů - uchazeči nesplnili podmínky přijímacího řízení (nejméně 12 bodů z jednotné přijímací zkoušky z testu z matematiky) nebo se jednotných přijímacích zkoušek nezúčastnili.

 

Ředitel školy vyhlásil podmínky přijímacího řízení svým rozhodnutím č. 1/2022.

Přihlášku ke studiu je nutno podat na sekretariát školy nejpozději do 1. března 2022. Přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách sekretariátu, poslat datovou schránkou (ID DS shckbdf) nebo poslat poštou.

Známky dosažené na základní škole potvrzuje základní škola, nebo můžete přinést vysvědčení a my si je ověříme sami. Lékařskou prohlídku není nutné absolvovat před přijetím (není nutné potvrzení lékaře na přihlášce).

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 12. a 13. dubna 2022, náhradní termíny jsou 10. a 11. května 2022.

Jednotné zkušební schéma najdete zde.

 

Pro zájemce o dálkové studium: vzhledem k počtu přihlášek předpokládáme, že bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení s termínem podání přihlášek do konce června.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Úřední hodiny sekretariátu školy jsou v pondělí až čtvrtek 8.00 až 16.00 hod. v pátek 8.00 až 14.00 hod.