stavarna.com :: Přijímací řízení (29.01.2022 - 08:59)

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlásil podmínky přijímacího řízení svým rozhodnutím č. 1/2022.

 

Přihlášku ke studiu je nutno podat na sekretariát školy nejpozději do 1. března 2022.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.