stavarna.com :: Dálkové studium (13.05.2021 - 20:59)

Dálkové studium

Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích zabezpečuje kromě denního také dálkové studium, a to v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví pouze v zaměření Pozemní stavby a v v oboru vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí pouze zkrácené dvouleté.

V oboru Stavebnictví nabízíme dvě možnosti:

Pro uchazeče se základním vzděláním poskytujeme standardní pětileté dálkové studium (učební plán). Uchazeči jsou přijímáni na základě předložených originálů vysvědčení z předchozí školy - 8. a 9. ročník základní školy, příp. výučního listu a výsledku přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka (v 1. kole přijímacího řízení).

Uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním poskytujeme zkrácené dálkové studium tříleté (učební plán). Uchazeči jsou přijímáni na základě předloženého maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních dvou ročníků absolvované školy.

V oboru Geodézie a katastr nemovitostí nabízíme pouze zkrácené dvouleté studium (učební plán) pro držitele maturitního vysvědčení z jiného oboru vzdělání. Uchazeči jsou přijímáni na základě předloženého maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních dvou ročníků absolvované školy.

Podrobnosti najdete na našich stránkách přijímacího řízení.

Vyučování v dálkovém studiu probíhá podle zpracovaného plánu, zpravidla jeden pracovní den jedenkrát za dva týdny. Pro každou třídu je na celý školní rok dopředu zpracován plán konzultačních dnů a rozvrh hodin.

Plány vyučování jednotlivých tříd  jsou zveřejněny na stránce pro žáky / dálkové studium

Dálkové studium v roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat všechny tři první ročníky dálkového studia - pětileté i tříleté zkrácené v oboru stavebnictví a zkrácené dvouleté v oboru geodézie a katastr nemovitostí.

Přihlášky do dálkového studia na školní rok 2019/2020 zasílejte na adresu školy do 1. března 2019.

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí najdete na stránkách příjímacího řízení.

Celková kapacita přijímaných žáků do dálkového studia je 40 žáků, do tříd budou rozděleni podle zájmu.

Pokud bude počet uchazečů do tříletého zkráceného dálkového studia převyšovat předpokládanou kapacitu, bude při rozhodování o přijetí dána přednost uchazečům, kteří mají na předchozí střední škole složeny maturitní zkoušky z matematiky (fyziky) a z živého cizího jazyka.

Bližší informace k dálkovému studiu na naší škole je možno získat na adrese: konecna@stavarna.eu, nebo na tel. čísle: 387 001 416.

Tiskopis Přihláška ke studiu při zaměstnání ve střední škole (číslo SEVT 49 148 1) uchazeč najde v sekci přihláška na střední školu, případně ho může zakoupit  v prodejně SEVT.

Prosíme uchazeče o řádné vyplnění úplných kontaktních údajů včetně e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu. Naopak není nutno dokládat potvrzení od lékaře. Přijímací zkoušky uchazeči o dálkové studium nekonají.