stavarna.com :: Prezenční studium (24.05.2022 - 20:14)

Prezenční studium

Denní studium  na Střední průmyslové škole stavební je určeno pro absolventy základních škol a pro uchazeče po vyučení. Studium poskytuje úplné střední vzdělání, je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou, která opravňuje absolventa ucházet se o studium na vysoké škole.

Střední průmyslová škola stavební poskytuje denní studium ve dvou oborech: Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí. Obor Stavebnictví nabízí pět zaměření: architektonická tvorba, pozemní stavby, stavební obnova, dopravní stavby a vodohospodářské stavby. První dva ročníky studia jsou stejné pro všechna zaměření, ve 3. a 4. ročníku si žáci vybírají zaměření. Zaměření je otevřeno pouze tehdy, pokud se do něj přihlásí nejméně 15 žáků.

Více na stránce Obory vzdělání.