stavarna.com :: EVVO (08.12.2021 - 04:55)

EVVO

Co je EVVO

EVVO - environmentální (z anglického slova enviroment - okolí, prostředí), výchova, vzdělání a osvěta.
Environmentalistika je obor, který využívá poznatků různých vědních oborů ekologie, chemie, fyziky, ekonomie a zkoumá vzájemné působení člověka a ekosystémů, zabývá se i prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a nežádoucích zásahů.
Environmentalistika zahrnuje také ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péče o zdraví lidské populace apod. Vlivem poznatků environmentálně zaměřených oborů začala vystupovat potřeba environmentální výchovy. Environmentální výchova, vzdělání a osvěta (EVVO) je vnímána jako výchova k udržitelnému rozvoji.

Akce v roce 2011/12

Akce v roce 2010/11