stavarna.com :: Třídní učitelé (25.06.2021 - 12:39)

Třídní učitelé

Školní rok 2020/2021

třída třídní učitel kmenová učebna počet žáků
S1A Ing. Michal Kronika U36 30
S1B Ing. Zdeněk Horkel U35 29
S1C Ing. Emília Schusterová U39 30
S1G Mgr. Miroslav Crha U41 28
S2A Mgr. Šárka Kostková U24 30
S2B Bc. Robert Lefan U26 27
S2C Mgr. Jana Dočekalová U25 26
S2G Ing. Eva Vortelová U38 26
S3A Ing. Jana Kovaříková U37 25
S3B Mgr. Jana Dundová U13 25
S3C Ing. Blanka Petrášková U23 23
S3G Mgr. Jolana Strejčková U14 25
S4A Ing. arch. Jiří Mysliveček U28 28
S4B Ing. Roman Gottfried U34 23
S4C Ing. Vladislava Návarová U12 25
S4G Mgr. Hana Křešničková U32 20
celkem denní studium
420
D1S PaedDr. Alena Stachová
D1Z Ing. Hana Konečná
D2S PaedDr. Alena Stachová
D2Z Ing. Hana Konečná
D3S PaedDr. Alena Stachová

D3Z Ing. Hana Konečná

D4S PaedDr. Alena Stachová

D5S PaedDr. Alena Stachová

G1Z Ing. Karel Hes
celkem dálkové studium

 

Kontakty na všechny vyučující najdete zde.