stavarna.com :: Třídní učitelé (29.01.2022 - 09:12)

Třídní učitelé

Školní rok 2021/2022

třída třídní učitel kmenová učebna počet žáků
S1A Ing. arch. Jiří Mysliveček U28 30
S1B Ing. Marie Bartyzalová U34 29
S1C Ing. Vladislava Návarová U12 30
S1G Mgr. Hana Křešničková U32 30
S2A Ing. Michal Kronika U36 30
S2B Ing. Zdeněk Horkel U35 27
S2C Ing. Emília Schusterová  U39 29
S2G Mgr. Miroslav Crha U41 28
S3A Mgr. Šárka Kostková U24 28
S3B Bc. Robert Lefan U26 28
S3C Mgr. Jana Dočekalová U25 28
S3G Ing. Eva Vortelová U38 28
S4A Ing. Jana Kovaříková U37 24
S4B Mgr. Jana Dundová U13 23
S4C Ing. Blanka Petrášková U23 19
S4G Mgr. Jolana Strejčková U14 20
celkem denní studium
431
D1S PaedDr. Alena Stachová  
D1Z Ing. Hana Konečná  
D2S PaedDr. Alena Stachová  
D2Z Ing. Hana Konečná  
D3S PaedDr. Alena Stachová

D3Z Ing. Hana Konečná

D4S PaedDr. Alena Stachová

D5S PaedDr. Alena Stachová

G2Z Ing. Karel Hes  
celkem dálkové studium

 

Kontakty na všechny vyučující najdete zde.