stavarna.com :: dálkové studium (03.03.2021 - 06:15)

dálkové studium

Informace pro dálkové studium

Informace pro žáky jsou poskytovány prostřednictvím MS Teams.

INFORMACE o studiu v kanceláři zástupkyň ŘŠ!

Sledujte ROZVRH HODIN a SUPLOVÁNÍ!!

ABSENCI omlouvejte třídním učitelům - viz kontakty - tel, e-mail!

Maturitní ročníky - věnujte pozornost stránkám MATURITY!!!

Zahájení dálkového studia ve školním roce 2020/2021

1. ročník (D1S, D1Z) - 8. 9. 2020

2. ročník (D2S, D2Z) - 10. 9. 2020

3., 4., 5., ročník (D3S, D3Z, D4S, D5S) - 15. 9. 2020

1. ročník Geodézie... - třída G1Z - 3. 9. 2020

 

Třídní učitelé dálkového studia ve školním roce 2020/2021

D1S, D2S, D3S, D4S, D5S - PaedDr. Alena Stachová   

D1Z, D2Z, D3Z - Ing. Hana Konečná 

G1Z - Ing. Karel Hes   

         

Rozvržení výuky dálkového studia ve šk. roce 2020/ 2021

D1S, D1Z - úterý, týden ,,B"

1. pol. - 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12., 12. 1., 26. 1.

2. pol. - 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6.

D2S, D2Z - čtvrtek, týden ,,B"

1. pol. - 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12., 14. 1., 28. 1.

2. pol. - 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.

D3S, D3Z, D4S, D5S - úterý, týden ,,A"

1. pol. - 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 5. 1., 19. 1.

2. pol. - 2. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.

G1Z - čtvrtek, týden ,,A"

1. pol. - 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 7. 1., 21. 1.

2. pol. - 4. 2., 4. 3., 18. 3., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

 

POZOR - Maturanti (D3Z, D5S) musí mít uzavřen ročník 30. 4. 2021 !!!

 

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2019/2020

Klasifikace za 1. pololetí musí být uzavřena do 30. 1. 2020. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2020. Před zkouškou je nutno domluvit si termín s konkrétním vyučujícím a zaplatit poplatek 200,- Kč v kanceláři zástupkyň ŘŠ.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Klasifikace za 2. pololetí musí být uzavřena do 26. 6. 2020. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu poslední týden v srpnu. Přesný termín zkoušky je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím.