stavarna.com :: dálkové studium (25.07.2021 - 12:02)

dálkové studium

Informace pro dálkové studium

Informace pro žáky jsou poskytovány prostřednictvím MS Teams.

INFORMACE o studiu v kanceláři zástupkyň ŘŠ!

Sledujte ROZVRH HODIN a SUPLOVÁNÍ!!

ABSENCI omlouvejte třídním učitelům - viz kontakty - tel, e-mail!

Maturitní ročníky - věnujte pozornost stránkám MATURITY!!!

Zahájení dálkového studia ve školním roce 2021/2022

1. ročník (D1S, D1Z) - 9. 9. 2021

2. ročník (D2S, D2Z) - 7. 9. 2021

3., 4., 5., ročník (D3S, D3Z, D4S, D5S) - 14. 9. 2021

2. ročník Geodézie... - třída G2Z - 2. 9. 2021

Třídní učitelé dálkového studia ve školním roce 2021/2022

D1S, D2S, D3S, D4S, D5S - PaedDr. Alena Stachová   

D1Z, D2Z, D3Z - Ing. Hana Konečná 

G2Z - Ing. Karel Hes   

Rozvržení výuky dálkového studia ve šk. roce 2021/ 2022

D1S, D1Z - čtvrtek, týden ,,B"

1. pol. - 8. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 13. 1., 27. 1.

2. pol. - 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6.

D2S, D2Z - úterý, týden ,,B"

1. pol. - 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 11. 1., 25.  1.

2. pol. - 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6.

D3S, D3Z, D4S, D5S - úterý, týden ,,A"

1. pol. - 14. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12., 4. 1., 18. 1.

2. pol. - 1. 2., 15. 2., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

G1Z - čtvrtek, týden ,,A"

1. pol. - 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12., 6. 1., 20. 1.

2. pol. - 3. 2., 17. 2., 17. 3., 31. 3., 28. 4.

 

POZOR - Maturanti (D3Z, D5S, G2Z) musí mít uzavřen ročník 30. 4. 2022 !!!

 

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Klasifikace za 1. pololetí musí být uzavřena do 30. 1. 2021. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2021. Před zkouškou je nutno domluvit si termín s konkrétním vyučujícím.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2020/2021

Klasifikace za 2. pololetí musí být uzavřena do 25. 6. 2021. V případě neklasifikace je možné konat zkoušky v náhradním termínu poslední týden v srpnu. Přesný termín zkoušky je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím.