stavarna.com :: Obnovení prezenční výuky (25.06.2021 - 11:59)

Obnovení prezenční výuky

18.05.2021

Od pondělí 24. května 2021 je opět povolena osobní přítomnost žáků ve škole.
V pondělí 24. května a v úterý 25. května 2021 však probíhají didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Z toho důvodu vyhlašuje ředitel školy na tyto dva dny ředitelské volno.
Denní prezenční výuka žáků 1. až 3. ročníku bude tedy zahájena ve středu 26. května 2021 podle platného rozvrhu s tím, že na začátku první vyučovací hodiny proběhne povinné testování všech žáků.
Pokud někdo odmítne testování, je z výuky omluven, avšak škola nezajišťuje distanční výuku a žák si musí dohodnout výuku sám.

Pravidla pro testování žáků a případné výjimky (nahrazení testování dokladem) jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.