stavarna.com :: zahájení školního roku 2010/11 (10.08.2022 - 06:48)

zahájení školního roku 2010/11

foto Robert Lefan

Naši žáci už netrpělivě očekávají otevření školy první školní den

Naši žáci už netrpělivě očekávají otevření školy první školní den

Vedení školy a třídní učitelé vítají nové žáky školy

Vedení školy a třídní učitelé vítají nové žáky školy

Zástupkyně ředitele PaedDr. Stachová informuje o seznamovacích kurzech ...

Zástupkyně ředitele PaedDr. Stachová informuje o seznamovacích kurzech ...

... a žáci 1. ročníků pozorně poslouchají

... a žáci 1. ročníků pozorně poslouchají

Doufáme, že pozornost z prvního dne našim žákům vydrží po celou dobu studia

Doufáme, že pozornost z prvního dne našim žákům vydrží po celou dobu studia