stavarna.com :: Pohledy na školu (23.05.2022 - 23:53)

Pohledy na školu

Pohled od jihozápadu

Pohled od jihozápadu

Západní stěna s názvem školy

Západní stěna s názvem školy

Pohled od jihovýchodu

Pohled od jihovýchodu

Výklenek se stojanem pro kola

Výklenek se stojanem pro kola

Vchod pro studenty - jižní strana budovy

Vchod pro studenty - jižní strana budovy