stavarna.com :: Jednotlivá zkouška (08.12.2021 - 04:53)

Jednotlivá zkouška

Školní rok 2017/2018

V letošním roce opět nebyla jednotlivá zkouška vyhlášena pro nezájem ze strany uchazečů.

 

Stanovisko MŠMT k odborné způsobilosti

Zveřejňujeme stanovisko MŠMT, které vydalo na základě žádosti ČÚZK. Potvrzuje již dříve publikovaný názor - rozhodnutí leží na ČÚZK. Rozhodnutí ČÚZK nemáme k dispozici.

Jednotlivá zkouška a splnění kvalifikačních požadavků

Stále se na nás obracejí zájemci o vykonání jednotlivé zkoušky s dotazy, zda jednoltivá zkouška (a případně která nebo které) je postačující pro splnění kvalifikačních požadavků pro výkon nějakých konkrétních činností vyjmenovaných ve speciálních zákonech resp. v zákonech upravujících oprávnění k vyjmenovaným činnostem.

Odpověď je z našeho pohledu relativně jednoduchá (ale zřejmě vás neuspokojí).

Jednotlivá zkouška je profesní zkouškou vykonávanou v rámci dalšího vzdělávání ve školách (část devátá zákona č. 561/2004 Sb. - školského zákona). Jednotlivá zkouška svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu uskutečňované v naší škole (§ 113 školského zákona).

O tom, zda tato zkouška, buď samostatně nebo společně s dalšími jednotlivými zkouškami, postačuje ke splnění podmínky pro výkon povolání či vyjmenovaných činností (např. k výkonu zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví)) nerozhodujeme my, jako škola. O splnění či nesplnění požadavků pro výkon profesních činností rozhoduje text příslušného zákona, zaměstnavatel nebo příslušný úřad, který plnění tohoto zákona dozoruje, resp. při nesplnění požadavků uděluje sankce.

Naše škola tedy postupuje podle školského zákona - poskytujeme vzdělání a osvědčujeme získaný stupeň vzdělání, případně získanou odbornost vzdělání. O ničem jiném rozhodovat nemůžeme.

RNDr. Vladimír Kostka, ředitel školy