stavarna.com :: Kalendář (23.05.2022 - 22:09)

Kalendář

15. červen 2022 Exkurze Strabag - Vanguard Prague 3. ročník, zaměření SOB a POS (S3C, S3G)
16. červen 2022 Standardy POS 2. ročník
20. červen 2022 letní výcvikový kurz 2. ročník
29. červen 2022 pedagogická rada
30. červen 2022 konec 2. pololetí
01. červenec 2022 začátek hlavních prázdnin
31. srpen 2022 konec hlavních prázdnin
01. září 2022 zahájení školního roku 2022/2023
01. září 2022 MZ2022p - didaktické testy
03. září 2022 exkurze po památkách Itálie - 3. ročník