stavarna.com :: Kalendář (30.06.2022 - 11:39)

Kalendář

01. září 2022 MZ2022p - didaktické testy
02. září 2022 odjezd na exkurzi do Itálie
03. září 2022 exkurze po památkách Itálie - už 4. ročník
05. září 2022 MZ2022p - písemné zkoušky
05. září 2022 MZ2022p - didaktické testy
08. září 2022 MZ2022p - ústní zkoušky
12. září 2022 MZ2022p - ústní zkoušky
28. září 2022 Den české státnosti
12. říjen 2022 Oslava 100 let Křovákova zobrazení
13. říjen 2022 Konference prevence rizikového chování