stavarna.com :: jarní termín 2021 (23.05.2022 - 22:01)

jarní termín 2021

Důležité termíny - aktualizace 17. 3. 2021

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 1. prosince 2020
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 30. dubna 2021vlastní seznam literárních děl  - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literárních děl ze seznamu v libovolném pořadí, excel vám pohlídá správnost vyplnění (nesmí zůstat žádné červené pole). V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou mít Vaše díla při losování. Seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte. Pokud nebude umožněna osobní přítomnost žáků do konce března, tak seznam "uložte jako Adobe PDF" a odešlete chatem řediteli školy nebo učiteli ČJL (podle dohody s vyučujícím ČJL).
  • odevzdání maturitní práce  - do pátku 30. dubna 2021 do 23:59 hodin vedoucímu práce v elektronické verzi, pokud bude práce odevzdávána v tištěné verzi tak platí do 12:00 hodin
  • do 30. dubna 2021 - písemné oznámení řediteli školy, že má žák zájem konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka (stačí chatem v MS Teams řediteli)
  • ukončení 4. ročníku 19. května 2021 - POZOR - k maturitě může jít pouze žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí 2020/2021 nejpozději do 31. března 2021 !!!
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 17. resp. 24. 5. 2021 (podle týdne, ve kterém třída maturuje)
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 28. 5. 2021 resp 4. 6. 2021 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky

písemné zkoušky

  • 7. dubna 2021 - písemná práce z českého jazyka a literatury - ZRUŠENO
  • 14. dubna 2021 - písemná práce z anglického a německého jazyka - ZRUŠENO
  • 24. až 26. května 2021 - didaktické testy společné části - jednotné zkušební schéma společné části (didaktických testů) - všichni (bez PUP)SPUO-1 a SPUO-2

ústní zkoušky

Kritéria hodnocení maturitních prací

Podrobná kritéria pro hodnocení maturitních prací najdete zde.

Maturity 2021

V tomto školním roce dochází opět ke změně maturitní zkoušky, tentokrát však výrazné.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy, písemné zkoušky z českého a cizích jazyků se přesouvají do profilové části. S tím souvisí i změna hodnocení.

Podrobnosti jsou uvedeny v novele maturitní vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.

V pátek 29. ledna 2021 MŠMT změnilo podmínky konání maturitních zkoušek svým "Opatřením obecné povahy" č.j. MSMT-3267/2021-1. Změnila se podmínka k účasti na maturitní zkoušce. Jsou zrušeny písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků a prodloužen čas na didaktické testy.

V pondělí 15. března 2021 MŠMT novým "Opatřením obecné povahy" č.j. MSMT-3267/2021-3 upravilo termíny a podmínky konání maturitní zkoušky v letošním roce. Změny jsou promítnuty do dalšího textu.

Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků jsou dobrovolné (týká se jen maturantů z posledního ročníku školního roku 2020/21, nikoliv opravných a náhradních termínů). Pokud se žák rozhodne vykonat ústní zkoušku, písemně nahlásí své rozhodnutí řediteli školy do 30. dubna 2021.

Pro přípravu na didaktické testy můžete využít i mobilní aplikaci České školní inspekce - podrobnosti zde.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 5 se čtyřmi přílohami.