stavarna.com :: podzimní termín 2020 (23.05.2022 - 23:45)

podzimní termín 2020

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Školní seznam literárních děl

Seznam témat maturitních prací a ústních zkoušek

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Důležité termíny

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 27. července 2020 - předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu školy, stačí přijít, případně vyplnit údaje a podepsat; předvyplněné přihlášky byly všem odeslány mailem
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 27. července 2020 - vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění (v takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování) - seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte - seznam odevzdaný pro jarní termín neplatí, nutno odevzdat nový seznam (může být stejný, ale s novým datem)
  • odevzdání maturitní práce - do 14. srpna 2020 do 12:00 hodin vedoucímu práce nebo na sekretariát školy, práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od pátku 28. srpna 2020
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 4. 9. 2020 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky