stavarna.com :: podzimní termín 2021 (17.09.2021 - 03:44)

podzimní termín 2021

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 5 se čtyřmi přílohami.

Důležité termíny

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 23. července 2021 - předvyplněné přihlášky byly dne 19. 7. 2021 rozeslány mailem - kdo nedostal předvyplněnou přihlášku, ať se ozve mailem na adresu reditel@stavarna.com
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 23. července 2021 - vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění (v takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování) - seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte - seznam odevzdaný pro jarní termín neplatí, nutno odevzdat nový seznam (může být stejný, ale s novým datem)
  • odevzdání maturitní práce - do 13. srpna 2021 do 12:00 hodin vedoucímu práce nebo na sekretariát školy, práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od pátku 27. srpna 2021
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 3. 9. 2021 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky