stavarna.com :: podzimní termín 2022 (28.09.2022 - 12:29)

podzimní termín 2022

Důležité termíny

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 25. června 2022 (předvyplněné přihlášky budou rozeslány mailem a budou též k dispozici na sekretariátu školy)
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 30. června 2022 - vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění (v takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování) - seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte - seznam odevzdaný pro jarní termín neplatí, nutno odevzdat nový seznam (může být stejný, ale s novým datem)
  • odevzdání maturitní práce - do 11. srpna 2022 do 12:00 hodin vedoucímu práce nebo na sekretariát školy, práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od čtvrtka 25. srpna 2022
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 2. 9. 2022 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Kritéria hodnocení profilových zkoušek - český jazyk a literatura a cizí jazyky.

Podrobná kritéria pro hodnocení maturitních prací najdete zde.

Maturity 2022

V tomto školním roce nedochází ke změně maturitní zkoušky, vracíme se k modelu, o kterém bylo rozhodnuto již pro předcházející školní rok, který však z důvodu pandemie byl velmi upraven Opatřeními obecné povahy ministra školství.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy.

Písemné a ústní zkoušky z českého a cizích jazyků jsou součástí profilové části.

Podrobnosti jsou uvedeny v novele maturitní vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 7 se čtyřmi přílohami.