stavarna.com :: Fyzika (FYZ) (03.03.2021 - 06:19)

Fyzika (FYZ)

Ve výuce fyziky jde o to, aby si studenti trvale a uvědoměle osvojili učivo. Nestačí se pouze naučit nazpaměť řadu definic, pouček, zákonů a vzorců. Ke zvládnutí fyzikálního učiva je třeba především všem definicím, poučkám, zákonům a vztahům správně rozumět, umět je vysvětlit a formulovat vlastními slovy, analyzovat závislosti v nich uváděné, naučit se je používat při řešení konkrétních situací z každodenního života i technické praxe, zejména při řešení problémů zvoleného studijního oboru.

 

Klasifikace předmětu

Z předmětu se nepíší čtvrtletní práce. Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou krátkých prověrek z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku prověrky nebo ústního zkoušení.

 

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Doporučená učebnice pro první ročník JPG 104 kB Stáhnout
Doporučená učebnice pro druhý ročník JPG 84 kB Stáhnout