stavarna.com :: Stavební konstrukce (STK) (23.05.2022 - 22:00)

Stavební konstrukce (STK)

Tento předmět, dává studentům možnost nejen nahlédnout do světa moderních staveb a konstrukcí blížících se moderním divům světa, ale také samostatně a smysluplně jednoduché konstrukce navrhovat.

Způsob hodnocení

3. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení s přihlédnutím k plnění domácích úkolů, práci studentů v hodinách a práci studenta v laboratoři.

4. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení. Nedílnou součástí hodnocení studentů je hodnocení vypracované ročníkové práce (ročníkového projektu) - viz školní řád čl. 109. Ve 2. pololetí studenti 4. ročníku nesmí být klasifikováni nedostatečnou ani z ročníkové práce ani z teoretické části výuky, mají-li prospět.

Termín odevzdání ročníkové práce je pro všechny třídy 4. ročníku 11. 2. 2022  do 12:00.

Výuka 

Výuka může také probíhat dle studijních materiálů níže, případné úkoly mohou být zadávány přímo v sekci příslušné třídy a komunikace s vyučujícím přes teams.microsoft.com -  otevřete přes webový prohlížeč MS Office 365 (www.office.com).

Odkaz na MS Office 365 je na stránkách školy v sekci pro žáky.​

Pro všechny studenty předmětů STK u Ing. Vladislavy Návarové  je pro vstup do týmu statika kód  1o8sox3. 

Tabulky pro výpočet železobetonu k dispozici zde.

 

STK testy

Test na železobetonové sloupy zde.

Základy test zde.

Zde je test pro STK 3.ročník v pdf. 4.ročník může opakovat.

 

Studijní materiály

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM I.

ŽELEZOBETONOVÝ PRVEK NAMÁHANÝ OHYBEM II.

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1819_cs_3zbpostupnavrhudesky.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1820_cs_4zbkrytivyztuze.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1821_cs_5zbdeskaprosta.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1823_cs_6zbdeskaprostavypocet.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1824_cs_7zbdeskavetknuta.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1825_cs_8zbdeskakonzolova.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1826_cs_9zbdeskaspojita.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1827_cs_10deskakrizemvyztuzena.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1828_cs_11zbtram.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1829_cs_12zbtramsmyk.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1860_cs_13zbdeskovytram.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1831_cs_14zbnosnik2pole.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1832_cs_15zbpostupnavrhusmyk.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1833_cs_16zbprikladtramtahova.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1834_cs_17zbprikladtramsmykova.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1837_cs_18zbpreklady1.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1838_cs_19zbpreklady2.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1839_cs_20zbstropy.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1840_cs_21zbsloupnamahanizasady.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1841_cs_22zbsloupinterakcnidiagram.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1842_cs_23zbsloupcentrickytlak.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1843_cs_24zakladyunosnostnapetizs.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1844_cs_25zakladyzpb.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1845_cs_26zakladyzpbpriklad.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1846_cs_27zakladyzezb.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1847_cs_28schodydeskove.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1848_cs_29schodyschodnicove.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1849_cs_30zemnitlaky.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1850_cs_31opernesteny.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1852_cs_32ramovekce.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1851_cs_33postuphodnoceniexistkci.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1853_cs_34postuphodnocenipriklad.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1854_cs_35dktah.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1855_cs_36dktlak.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1856_cs_37dkohyb.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1857_cs_38oktah.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1858_cs_39oktlak.pdf

https://www.spsstavcb.cz/download2/1783_1859_cs_40okohyb.pdf

 

Návod na použití betonu

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Třídy betonů PPT 769 kB Stáhnout
Druhy výztuže PPT 1 558 kB Stáhnout
Označování betonů - plakát PDF 350 kB Stáhnout
Betonářské práce PDF 2 277 kB Stáhnout
Příhradové konstrukce PDF 2 302 kB Stáhnout
Předpjaté konstrukce PDF 4 763 kB Stáhnout
Dimenzování dřevěných konstrukcí PDF 1 265 kB Stáhnout
Objemové hmotnosti PDF 4 212 kB Stáhnout
Předpjatý beton - přednáška PDF 2 059 kB Stáhnout
Ocelové konstrukce PDF 2 457 kB Stáhnout
Spoje ocelových konstrukcí PDF 5 264 kB Stáhnout
Spoje dřevěných konstrukcí PDF 3 953 kB Stáhnout
Nedestruktivní zkoušky PDF 895 kB Stáhnout
Návod na použití betonu PDF 4 420 kB Stáhnout
Tabulky výpočet železobetonu PDF 6 398 kB Stáhnout