stavarna.com :: Stavební mechanika (SME) (29.01.2022 - 08:45)

Stavební mechanika (SME)

Znalosti Newtonovské mechaniky a základů pružnosti dávají studentům možnost samostatně a smysluplně jednoduché konstrukce navrhovat a pochopit fungování těch nejjednodušších principů konstrukcí v každodenním životě každého člověka.

Způsob hodnocení

2. a 3. ročník

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů, popřípadě ústního zkoušení, s přihlédnutím k plnění domácích úkolů a k práci studenta v hodinách.

Standardy ze SME - 3. ročník 6. 6. 2022, váha známky 200%.

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Příklady - prostý nosník 1 PDF 39 kB Stáhnout