stavarna.com :: Stavební provoz (SPR) (21.10.2021 - 12:34)

Stavební provoz (SPR)

Předmět má seznámit studenty 4. ročníků se základy přípravy a realizace stavby a objasnit jim stavební zákon. Též připravuje žáky na práci s rozpočtováním a kalkulací staveb s využitím oceňovacího programu euroCALC3.

Klasifikace předmětu:

v průběhu pololetí se budou znalosti studentů prověřovat následujícím způsobem

  • písemná či ústní zkouška z jednotlivých tématických celků - váha známky  = 100 %
  • písemná či ústní zkouška z více tématických celků  - váha známky = 200 %
  • aktivita při hodině - váha známky = 50 %
  • ročníková práce - váha známky = 300 %
  • posuzována je i kvalita vedení sešitu ( v souladu se školním řádem )
  • pozor! pro zdárné dokončení ročníku nesmí být student klasifikován nedostatečnou z ročníkové práce, ani z vlastního předmětu 

 

Termín odevzdání ročníkové práce 4. ročník:

  •   do25. 2. 2022 do 12:00 hod.