stavarna.com :: Školská rada (08.12.2021 - 05:23)

Školská rada

Funkční období 2020 - 2023

Od 1. září 2020 pracuje školská rada ve složení

členové za zřizovatele Ing. František Fryš
  Ing. Robert Šinkner, MBA
členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Ing. Stanislav Bůžek
  p. Milan Frček
členové za pedagogické pracovníky školy Ing. Vladislava Návarová
  Ing. Roman Gottfried

předsedou školské rady byl zvolen ...

Funkční období 2017 - 2020

Od 1. září 2017 pracuje školská rada ve složení

členové za zřizovatele Ing. František Fryš
  Ing. Robert Šinkner, MBA
členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Ing. Lenka Růžičková
  pí Monika Votíková
členové za pedagogické pracovníky školy Ing. Vladislava Návarová
  Ing. Roman Gottfried

předsedou školské rady byl zvolen Ing. Robert Šinkner, MBA.

Zápisy z jednání

zápis z ustavujícího jednání dne 13. října 2017, přílohou je schválená výroční zpráva 2016/2017 a jednací řád školské rady

Funkční období 2014 - 2017

Školská rada ve funkčním období 2014 - 2017 pracuje ve složení:

předseda: Ing. Vladimír Boršek

členové: Ing. Kamil Calta, Ing. Roman Gottfried, Ing. Vladislava Návarová, pí Gabriela Peková, p. Karel Vácha

Kontakt na školskou radu najdete zde.

Zápisy z jednání

  • zápis z jednání 27. června 2017
  • zápis z jednání dne 15. prosince 2016
  • zápis z ustavujícího jednání školské rady ve funkčním období 2014 - 2017 dne 15. ledna 2015, přílohou je schválená výroční zpráva za školní rok 2013/14 a jednací řád školské rady

Funkční období 2011 - 2014

Školská rada ve funkčním období 2011 - 2014 pracovala ve složení:

předseda: Ing. Petr Čížek

členové: Ing. Vladimír Boršek, Mgr. Věra Červenková, Ing. Roman Gottfried, Ing. arch. Jiří Mysliveček, p. Karel Vácha

Kontakt na školskou radu najdete zde.

Zápisy z jednání

Funkční období 2008 - 2011

Školská rada ve funkčním období 2008 - 2011 pracovala ve složení:

předseda: Ing. Petr Čížek

členové: Mgr. Věra Červenková, Ivana Hlavinková, Ing. Roman Gottfried, Ing. Zdeněk Hanzal, Ing. Michal Stecher

Zápisy z jednání