stavarna.com :: Aprobace (13.05.2021 - 21:15)

Aprobace

Seznam pedagogických pracovníků školy, aprobace a vyučované předměty

příjmení jméno titul zkratka aprobace vyučuje
Bartyzalová Marie Ing. Ba odborné předměty KOC, SOB, STM, CAD, ARC
Boháč Štěpán Ing. odborné předměty POS, KOC, CAD
Bohdal Bohuslav Mgr. Bh MAT, FYZ MAT, FYZ
Brož Vladimír Ing. arch. odborné předměty ARC, ODK
Codl Miroslav Mgr. Co TEV, MAT TEV
Crha Miroslav Mgr. Cr ČJL, NEJ ČJL, NEJ
Čečková Jarmila Ing. Čk odborné předměty GEO, GEV, PRA
Červenková Věra Mgr. Čv MAT, DEG MAT, DEG
Dočekalová Jana Mgr. Do MAT, DEG MAT, DEG, ICT
Drnková Ivana Ing. Dr odborné předměty EKO, SPR, VOS, KOC
Dundová Jana Mgr. Du MAT, DEG MAT, DEG
Gottfried Roman Ing. Gf odborné předměty STK, SME, KOC, DOS,MOS
Hanzal Zdeněk Ing. Hz odborné předměty SME, STK
Hegr Daniel Mgr. Hg ANJ, NEJ ANJ
Hes Karel Ing. He odborné předměty GEO, ZAS
Hofman Pavel Ing. Hf odborné předměty GEO, PRA, ICT
Hojgrová Hana Ing. Hj odborné předměty EKO
Horkel Zdeněk Ing. Hk odborné předměty POS, KOC, CAD
Konečná Hana Ing. Ko odborné předměty POS, KOC, STV, INS
Konopová Hana Ing. Kp odborné předměty KOC
Kostka Vladimír RNDr. Ka odborné předměty SKD, ICT, EKO
Kostková Šárka Mgr. MAT, VYT MAT, ICT, SKD
Kotrba Jiří Ing. Kt odborné předměty CAD, SME, INS, GZS, VHS
Kovaříková Jana Ing. Kv odborné předměty POS,KOC,SPR, ICT
Kronika Michal Ing. Kn odborné předměty SME, STK, KOC, MOS,DOS
Křešničková Hana Mgr. ANJ, OBN, RUJ ANJ
Křížová Šárka Mgr. FY, CHE CHE
Kurfirst Vojtěch Ing. Ku odborné předměty STS, STM, PRA, PAC
Kurfirstová Barbora Mgr. Kf ANJ, FRJ ANJ
Lanz Zdeněk Ing. La odborné předměty POS, KOC, CAD
Lefan Robert Bc.
Le odborné předměty
STS, STM, PRA, SPR
Marešová Jana Ing., PhD. Ma odborné předměty
Martonová Blanka Bc. Mb osobní asistentka  
Mužík Jan Mgr. Mk ANJ ANJ
Mužíková Dana Mgr. Mu NEJ, OBN, RUJ NEJ, ANJ, ZSV, ZPR
Mysliveček Jiří Ing. arch. My odborné předměty POS, KOC, ARC, CAD, ART
Návarová Vladislava Ing. odborné předměty STK, SME
Petrášková Blanka Ing. Pk odborné předměty POS, KOC, CAD
Poláček Pavel Mgr. Po MAT, DEG MAT, DEG
Polgár František Mgr. Pg TEV, ZEM TEV
Pražáková Olga Mgr. Pr ČJL, NEJ ČJL, NEJ
Schusterová Emília Ing. Su odborné předměty STM, SPR, GEO
Sládková Michaela Mgr. Sm ČJL, AJ ČJL, AJ
Stachová Alena PaedDr. St MAT, CHE MAT, PAC
Stolbenko Jakub Ing. So odborné předměty GEO,KRY,PGR,MAP
Strejčková Jolana Mgr. ČJL, DEJ ČJL, DEJ
Sýkora Luboš Mgr., DiS. Sy ICT ICT
Škopek Vlastimil Ing. Šk odborné předměty POS, KOC, EKO, SPR
Tomášek Milan Ing. To odborné předměty KAN
Veselý Dalibor
odborné předměty CAD
Vortelová Eva Ing. Vo MAT, EKO, Bi MAT, PAC, EKO