stavarna.com :: Příkazy ředitele (10.08.2022 - 06:04)

Příkazy ředitele

rok 2019

č. 1 - plán inventur k 31. 12. 2019

rok 2018

č. 1 - plán inventur k 31. 12. 2018

rok 2017

č. 1 - plán inventur k 31. 12. 2017

rok 2016

č. 1 - plán inventur k 31. 12. 2016

rok 2015

č. 1 - plán inventur k 31. 12. 2015

rok 2014

č. 1 - inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014

rok 2013

č. 1 - inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013

rok 2012

č. 1 - inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012

rok 2011

č. 1 - inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2011

rok 2010

č. 1 - (zrušen dnem platnosti nového školního řádu, tj. od 1. 7. 2010)

č. 2 - inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2010