stavarna.com :: Školní řád (24.05.2022 - 21:44)

Školní řád

Školní řád platný od 1. července 2010 - platnost skončila 30. 6. 2011

Školní řád platný od 1. července 2011 - platnost skončila 30. 6. 2012

Školní řád platný od 1. července 2012 - platnost skončila 30. 6. 2013

Školní řád platný od 1. července 2013 - platnost skončila 31. 8. 2017

Školní řád platný od 1. září 2017 - platnost skončila 4. 9. 2018

Školní řád platný od 5. září 2018 - platnost skončila 28. 11. 2018

Školní řád platný od 29. listopadu 2018 (nové články 47, 67, 97 a 119)