stavarna.com :: Školní řád (28.09.2022 - 12:08)

Školní řád

Školní řád platný od 31. srpna 2022 (změna čl. 103 až 105, zrušení původních článků 108 a 109)