stavarna.com :: Školní vzdělávací programy (ŠVP) (28.09.2022 - 11:17)

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Učební plány - Stavebnictví

dálkové studium

Školní vzdělávací program studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví

Školní vzdělávací program Stavebnictví platný od školního roku 2021/2022

Učební plán oboru Geodézie a katastr nemovitostí

učební plán denního studia

dálkové zkrácené 2 leté studium - učební plán

Školní vzdělávací program studijního oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Školní vzdělávací program studijního oboru geodézie a katastr nemovitostí platný od školního roku 2021/22