stavarna.com :: Třídní schůzky (17.09.2021 - 02:17)

Třídní schůzky

Pozvánky

... zatím nejsou - bude na 11. listopadu 2021 ...

Termíny

Školní rok 2021/2022

  • čtvrtek 11. listopadu 2021
  • čtvrtek 7. dubna 2022

vždy od 16 do 17:30 hodin.

Záznamy

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2021/2022)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 26. 8. 2021 od 16:30 hodin v aule školy. 

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace:

Pokud se někdo z rodičů nemohl zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli urychleně nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC