stavarna.com :: Třídní schůzky (25.06.2021 - 11:27)

Třídní schůzky

Pozvánky

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 proběhnou třídní schůzky opět on-line.

Informace jsou na stránkách školy v aktualitách a všichni rodiče dostali zprávu v Bakalářích.

Termíny

Školní rok 2020/2021

  • čtvrtek 19. listopadu 2020 - změna: 26. listopadu 2020 on-line (rezervační systém)
  • čtvrtek 15. dubna 2020 - rezervační systém MS Bookings

vždy od 16 do 17:30 hodin.

Záznamy

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2020/2021)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 16:30 hodin v aule školy.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky pak odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace:

Pokud se někdo z rodičů nemohl zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli přes prázdniny nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC

Stravování - přihlášku vyzvednete na Domově mládeže Holečkova ul. (nebo na jejich webových stránkách) a necháte si ve škole potvrdit.

Potvrzování dokladů o studiu - děti jsou žáky školy až od 1. září 2020, takže potvrzování dokladů až posledních 14 dní srpna, do té doby vydává potvrzení základní škola (školní rok končí až 31. srpna).

Třídní schůzky ve čtvrtek 28. listopadu 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 16 hodin se konaly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 hod. se ve sborovně sešel výbor sdružení rodičů Nadačního fondu, který vyslechl informace vedení školy a projednal rozpočet čerpání prostředků sdružení rodičů Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2019/2020)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky pak odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace a materiály ze schůzky:

Pokud se někdo z rodičů nebude moci zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli přes prádzniny nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC

Stravování - přihlášku vyzvednete na Domově mládeže Holečkova ul. (nebo na jejich webových stránkách) a necháte si ve škole potvrdit.

Potvrzování dokladů o studiu- děti jsou žáky školy až od 1. září 2019, takže potvrzování dokladů až posledních 14 dní srpna, do té doby vydává potvrzení základní škola.