stavarna.com :: Třídní schůzky (08.12.2021 - 04:02)

Třídní schůzky

Pozvánky

Třídní schůzky 11. listopadu 2021

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 16.30 hodin se konají třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části budou informovat třídní učitelé o problémech ve třídách, poté bude následovat informační odpoledne - učitelé budou poskytovat informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne končí v 18:00 hod.

V 16.00 hod. se ve sborovně sejde výbor rodičů Nadačního fondu, který vyslechne informace vedení školy a projedná rozpočet čerpání prostředků vložených rodiči do Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

S ohledem na platná epidemiologická opatření žádám všechny rodiče, aby co nejvíce využili možností konzultací a dotazů učitelům cestou IS Bakaláři. Osobní účast na třídních schůzkách využijte zejména v případě potřeby řešení problémů. Počet účastníků v jedné třídě je platným mimořádným opatřením omezen na 20 osob.

Pro všechny účastníky platí povinnost použití respirátorů po celou dobu pobytu ve škole.

Veškeré aktuální informace pošleme prostřednictví IS Bakaláři nebo uveřejníme na webu školy.

Termíny

Školní rok 2021/2022

  • čtvrtek 11. listopadu 2021
  • čtvrtek 7. dubna 2022

vždy od 16 do 17:30 hodin.

Záznamy

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2021/2022)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 26. 8. 2021 od 16:30 hodin v aule školy. 

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace:

Pokud se někdo z rodičů nemohl zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli urychleně nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC