stavarna.com :: Informace pro rodiče (11.04.2021 - 08:49)

Informace pro rodiče

Ukončení školního roku 2019/2020 - 1. až 3. ročník

Na závěrečném vysvědčení za školní rok 2019/2020 budou všichni hodnoceni. Pro 1. až 3. ročník neplatí to, že není možné udělit nedostatečnou nebo nehodnotit žáka, který nepracoval a neprojevoval žádnou aktivitu.

Upozorňuji, že platí školní řád současně se Směrnicí č. 1/2020.

Ti žáci, kteří měli nějaké problémy s výukou na dálku, se ozvali a jejich problémy jsme řešili. Kdo se neozval, problémy neměl a měl tedy pracovat podle pokynů, které byly od uzavření škol zveřejňovány. Dodatečné omluvy na konci školního roku jsou pak spíše výmluvami.

Od 8. června 2020 je podle rozhodnutí MŠMT již možná osobní účast žáků ve škole (při dodržování hygienických požadavků). Vzhledem k tomu, že 8. června probíhají přijímací zkoušky, tak od úterý 9. června 2020 až do čtvrtka 25. června 2020 budou umožněny žákům individuální konzultace ve škole. Každý zájemce si musí konzultaci dohodnout s vyučujícím předem elektronickou cestou (Teams, mail, telefon, ...). V době od 8. do 19. června probíhají maturitní zkoušky, čas některých vyučujících je tak omezený.

Klasifikace se uzavírá ve čtvrtek 25. června 2020 ve 20.00 hodin.

Opravné a komisionální zkoušky budou probíhat až na konci srpna 2020.    

Lékařské prohlídky

Všichni žáci 1. ročníku musí absolvovat lékařskou prohlídu u smluvního lékaře se specializací pracovní lékařství. Pro naši školu je to MUDr. Zvára. Žáci dostanou dotazník, který je potřeba vyplnit a odevzdat u lékaře. Nedochází tím ke změně ošetřujícího lékaře. Žáci ubytovaní na domově mládeže však mohou ve školním roce služby MUDr. Zváry také využívat.

Aktuální informace

Nejnovější a aktuální zprávy si můžete přečíst na titulní stránce v aktuálních informacích - pro žáky, rodiče, zájemce o studium a další příznivce školy.

Termíny jednotlivých akcí a událostí najdete v kalendáři.

Na této stránce najdete převážně dlouhodobě platné informace a odkazy.

Rodiče žáků prvních ročníků ve školním roce 2020/2021

Záznam z informační schůzky si můžete přečíst na stránkách třídních schůzek.

Průběh školního roku 2019/2020

Termíny událostí a akcí ve školním roce 2019/20 najdete v harmonogramu školního roku. Konkrétní akce hledejte v kalendáři.

Konzultace s pedagogickými pracovníky je možno dohodnout podle potřeby s využitím telefonických nebo e-mailových kontaktů.

Informace o prospěchu a docházce Vašich dětí

Od roku 2007 umožňujeme rodičům přístup k údajům o prospěchu a docházce na Internetu.

Login a Heslo obdržíte od třídního učitele svého dítěte.
"Login" je soubor číslic a znaků, tvořící přihlašovací jméno, přidělené ke každému žákovi.
"Heslo" je soubor různých znaků, které ověřují správnost přístupu k informacím. Písmenné znaky hesla se zapisují malým písmenem.

Pro přístup do informačního systému školy klikněte na tlačítko "IS Bakaláři" v horní liště každé stránky.

Důležité informace

Veškeré důležité a zajímavé informace o škole se snažíme zpřístupnit na těchto našich webových stránkách. Pokud Vám nějaká informace chybí, neváhejte se na nás obrátit, a to buď telefonicky nebo můžete využít připravený formulář ZDE (v dolní části stránky "Kontakty").

Dokumenty důležité pro činnost školy a závazné pro naše žáky, pracovníky i rodiče najdete na úřední desce školy.

Kdy zvoní?

Rozpis vyučovacích hodin a přestávek

hodina

od

do

hodina

od

do

1.

8:00

8:45

7.

13:35

14:20

2.

8:55

9:40

8.

14:25

15:10

3.

9:50

10:35

9.

15:15

16:00

4.

10:55

11:40

10.

16:00

16:45

5.

11:50

12:35

11.

16:50

17:35

6.

12:45

13:30

12.

17:40

18:25