stavarna.com :: jarní termín 2022 (26.10.2021 - 21:10)

jarní termín 2022

Důležité termíny

před zkouškami

 • odevzdání přihlášky k maturitě - do 1. prosince 2021
 • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2022vlastní seznam literárních děl  - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literárních děl ze seznamu v libovolném pořadí, excel vám pohlídá správnost vyplnění (nesmí zůstat žádné červené pole). V takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou mít Vaše díla při losování. Seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte.
 • odevzdání maturitní práce  - do úterý 19. dubna 2022 v elektronické verzi do 23:59 hodin vedoucímu práce, pokud bude práce odevzdávána v tištěné verzi tak do 12:00 hodin
 • ukončení 4. ročníku v pátek 29. dubna 2022
 • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od 2. resp. 9. 5. 2022 (podle týdne, ve kterém třída maturuje)
 • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 13. 5. 2021 resp 20. 5. 2022 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky

písemné zkoušky

 • 21. dubna 2022 - písemná práce z českého jazyka a literatury
 • 22. dubna 2022 - písemná práce z anglického a německého jazyka
 • 2. až 5. května 2022 - didaktické testy společné části - jednotné zkušební schéma společné části (didaktických testů) - všichni (bez PUP)SPUO-1 a SPUO-2

ústní zkoušky

 • od 16. do 20. května 2022 - třídy S4x rozpis žáků po dnech, časová osa, S4x rozpis žáků po dnech, časová osa
 • od 23. do 27. května 2022 - třídy S4x rozpis žáků po dnech, časová osa a  S4x rozpis žáků po dnech, časová osa
 • D3Z a D5S bude upřesněno

Kritéria hodnocení maturitních prací

Podrobná kritéria pro hodnocení maturitních prací najdete zde.

Maturity 2022

V tomto školním roce nedochází ke změně maturitní zkoušky, vracíme se k modelu, o kterém bylo rozhodnuto již pro předcházející školní rok, který však z důvodu pandemie byl velmi upravem Opatřeními obecné povahy ministra školství.

Společná část obsahuje pouze didaktické testy.

Písemné a ústní zkoušky z českého a cizích jazyků jsou součástí profilové části.

Podrobnosti jsou uvedeny v novele maturitní vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. října 2020.

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Na úřední desce školy je uveřejněno rozhodnutí ředitele č. 7 se čtyřmi přílohami.